Prehlásenie spoločnosti IN TIME ohľadom COVID-19

Vážený obchodný partner,

 

Spoločnosť IN TIME s.r.o. prijala v súvislosti s aktuálnou situáciou týkajúcou sa hrozby šírenia ochorenia koronavírusu bezpečnostné a preventívne opatrenia, ktoré slúžia na ochranu zdravia a prevenciu šírenia tohto ochorenia u všetkých osôb nachádzajúcich sa na všetkých strediskách, v centrále spoločnosti a u našich kuriérov.

 

Naša spoločnosť pristúpila k nasledovným preventívnym opatreniam:

 •  zrušila všetky zahraničné služobné cesty zamestnancov,
 • obmedzila a pozastavila pracovné návštevy, osobné pohovory, jazykové vzdelávanie a pracovné stretnutia v priestoroch spoločnosti,
 • zrušila osobný výdaj/príjem zásielok na všetkých strediskách a v centrále spoločnosti,
 • nariadila, aby všetci zamestnanci, ktorí sa v posledných 14 dňoch nachádzali v niektorej rizikovej krajine, zostali po dobu 14 dní od návratu z tejto oblasti v domácom prostredí,
 • odporučila zamestnancom necestovať do rizikových krajín ani na súkromné účely a pokiaľ tak i napriek tomu urobia, majú zákaz vrátiť sa na pracovisko po dobu 14 dní,
 • zaviedla na pracovisku „homeoffice“, ak to vyplýva z povahy pracovnej náplne zamestnanca,
 • pri vstupe do areálu zaviedla kontrolu merania teploty všetkým osobám bezpečnostnou strážnou službou. V prípade, že osoba vstupujúca do priestorov spoločnosti Slovak Parcel Service prejavuje príznaky zvýšenej teploty (37,3 °C) alebo respiračného ochorenia (horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie atď.) nebude jej vstup umožnený.
 • denne zabezpečuje umývanie spoločných priestorov na všetkých strediskách a centrále dezinfekčnými prostriedkami, zamestnanci majú povinnosť dbať na zvýšenú hygienu častejším umývaním rúk,
 • zabezpečila pre kuriérov ochranné prostriedky, najmä ochranné rúška/respirátory na ústa, ochranné rukavice, dezinfekčný gél,
 • pristúpila k zrušeniu podpisovania prevzatia zásielky z bezpečnostných dôvodov šírenia nákazy, netýka sa biometrie,
 • vodiči kamiónov vstupujúcich do areálu spoločnosti doporučujeme nosiť ochranné rúška a/alebo vo výnimočných prípadoch opustiť kabínu vodiča. 

Vzhľadom na vyššie uvedené Vás žiadame, aby ste bezodkladne zabezpečili prijatie rovnakých preventívnych opatrení vo Vašej spoločnosti a u Vašich dodávateľských spoločnostiach. 

IN TIME s.r.o. môže podľa vývoja situácie prijímať aj ďalšie nevyhnutné preventívne opatrenia s cieľom zamedziť šíreniu nákazy COVID-19. Tieto opatrenia môžu mať rôzny charakter, napr. môžu znížiť komfort práce a niektoré činnosti vykonané v priestoroch IN TIME s.r.o. alebo na vstupe do areálu čiastočne zdržať, či skomplikovať. 

Tento list sme zaslali všetkým obchodným partnerom, pretože sa snažíme ochrániť našich zamestnancov a prevádzku spoločnosti.

Oficiálny list nájdete tu.

Zverejnenie počtu reklamácií v roku 2020
Dátum pridania 15. 2. 2021
Správa o výsledkoch prešetrenia reklamácií za rok 2020 Spoločnosť IN TIME, s. r. o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji v zmysle zákona č....
Zdržanie zásielok v Martine, Prešovskom a Košickom kraji
Dátum pridania 11. 2. 2021
Vážení zákazníci,  V súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou v stredisku Martin a Ružomberok  je predpoklad, že môže dojsť k omeškaniu...
Epidemiologická situácia v IN TIME
Dátum pridania 18. 12. 2020
  Vážení zákazníci, dovoľujeme si vás informovať, že pandémia koronavírusu neobišla ani našich kuriérov. Najmä v ostatných dňoch bol nápor na...
Odosielanie zásielok do Veľkej Británie, Severného Írska a Írska
Dátum pridania 11. 12. 2020
Pokyny k odosielaniu zásielok do Veľkej Británie, Severného Írska a Írska  Vzhľadom na súčasnú situáciu a komplikácie spojené s colným odbavovaním...
Doručenie do Vianoc
Dátum pridania 7. 12. 2020
Blížia sa vianočné sviatky a vrchol tohtoročnej nákupnej sezóny pre každého obchodníka. Našim cieľom je doručiť všetky vaše zásielky čo najrýchlejšie k...

Kontaktujte nás

IN TIME, s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Senecká cesta 1,
Ivanka pri Dunaji 900 28 Slovakia

02/16 160
info@intime.sk